Zobrazování optickými soustavami příklady

Nejoblíbenější videa

Zobrazování optickými soustavami příklady

Třída 1.F - Výuka rok 2009/2010 - březen

začali jsme novou kapitolu Zobrazování optickými soustavami reálný, nereálný obraz příčné zvětšení - dopočítejte velikost obrazu u příkladu , který jsme dělali ve škole písemka na odraz a lom světla a poté řešení příkladů z písemky
mrdání incest com

Osnovy pro 5. až 8. ročník osmiletého gymnázia - FY

na tenké vrstvě. Interference světla při ohybu na optické mřížce. Holografie. Příčné a úhlové zvětšení při optickém zobrazování . Zobrazení některými dalšími optickými soustavami (mikroskopem, dalekohledem, různými druhy projektorů)
eucebnice.cz/fyzika/osnovy2.htm

Maturita z Fyziky.cz

Zobrazování Optickými Soustavami Šíření světla. Příklady sériově a paralelně spojených obvodů
maturita-z-fyziky.cz/

2010/11 archiv F 1.a, Vlastimil Šmíd

Vrh vodorovný - příklady (výpočet polohy - příklad , směr rychlosti, délka vodorovného vrhu a směr rychlosti) Pohyby - opakování - příklady Chod paprsků optickou soustavou (duté zrcadlo) Optické zobrazování Zobrazování zrcadlem 24/9
v.smid.sk/

maturitní okruhy z fyziky

OPTICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ 1. Co rozumíme optickou soustavou a optickým zobrazením? 2. Jaký rozdíl je mezi skutečným a neskutečným (zdánlivým) obrazem? 3. Jaký zákon je základem pochopení zobrazování odrazem? 4. Proč je
lucien.ic.cz/seminarky/maturitni_okruhy_z_fyziky.pdf

Obecné cíle

5.2 Zobrazování optickými soustavami - vysvětlit a použít princip nezávislosti pohybů na příkladu vrhů; odvodit vztahy pro vrh svislý vzhůru a vrh vodorovný
www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/dolejsi/fyzika_95.doc

Fyzikální seminář všeobecné zaměření Čtyřleté Studium

Řešit příklady za použití magnetické síly Vztahy pro indukované napětí, chápat jeho podstatu a umět tyto vztahy použít při řešení příkladů Zobrazování optickými soustavami 3 Řešení úloh na zrcadla , čočky, optické přístroje
gymnaziumdc.cz/predmety/fyzika/data/doc/down.php?name=FS_VG_3

Fyzika

optickým zobrazením dochází ke snižování. je-li zbytková vlnová aberace W optické soustavy menší nežli ¼ vlnové délky (tj. W λ/4), potom se zobrazení prakticky neliší od zobrazení fyzikálně dokonalou optickou soustavou
webfyzika.fsv.cvut.cz/PDF/prednasky/aberace_opt_soustav.pdf

Optika jednoduše

Optika jednoduše - vše o optice pro střední školy Zobrazování opt. soustavami Rovinné zrcadlo Příklady na výpočet Oční čočka samotná má optickou mohutnost v rozmezí 22 až 32 dioptrií.
gjs.cz/fyzika/projekty/optika/oko.htm

Příklady

Zobrazování opt. soustavami ▪ Rovinné zrcadlo. ▪ Příklady na výpočet. Urči optickou mohutnost dutovypuklé spojky o poloměrech křivosti 50cm a 80cm. Použité sklo má index lomu 1,6, vzduch považuje jako n = 1.
gjs.cz/fyzika/projekty/optika/priklady_na_vypocet.htm